Serveis

Contracte de serveis per a la redacció d’un estudi de viabilitat d’un centre d’interpretació monumental a Menorca

Núm. Exp: 4302/000002.Ser/2009

Data aprovació: 02-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 25.862,07 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 10-06-2009 10:13:29

Aprovació Adjudicació Provisional: 08-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRÀNSIT PROJECTE, SL

Import (IVA exclòs): 25.862,07 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 29-06-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 29-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRÀNSIT PROJECTE, SL

Import (IVA exclòs): 25.862,07 €