Subministrament

Contracte de subministrament i instal·lació de pantalles d’informació turística

Núm. Exp: 4302/000003.Sub/2009

Data aprovació: 01-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 25.862,07 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 02-06-2009 8:54:23

Aprovació Adjudicació Provisional: 01-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: GRESELY I FARRÉ, SL

Import (IVA exclòs): 24.162,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 22-06-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 22-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: GRESELY I FARRÉ, SL

Import (IVA exclòs): 24.162,00 €