Serveis

Contracte de serveis per organitzar dos campaments d’estiu per a fillets i filletes de 8 a 12 anys (estiu 2009)

Núm. Exp: 4302/000008.Ser/2009

Data aprovació: 06-04-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 19.186,31 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 02-06-2009 8:09:58

Aprovació Adjudicació Provisional: 01-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEMBIOS, SL (BIOSPORT)

Import (IVA exclòs): 18.960,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 22-06-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 22-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEMBIOS, SL (BIOSPORT)

Import (IVA exclòs): 18.960,00 €