Serveis

Contracte de serveis per a la migració de la cartografia disponible al Consell Insular de Menorca a una geobase de dades, en el marc del “Projecte IDE Menorca” inclòs en el “Pla Avança Menorca”

Núm. Exp: 4302/000009.Ser/2009

Data aprovació: 06-04-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 30.172,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 26-05-2009 12:15:12

Aprovació Adjudicació Provisional: 25-05-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRABAJOS CATASTRALES, SA

Import (IVA exclòs): 23.707,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 08-06-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 08-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRABAJOS CATASTRALES, SA

Import (IVA exclòs): 23.707,00 €