Serveis

Contracte de serveis per l’assesorament al departament de mobilitat del CIM, en la millora qualitativa del transport públic regular de viatgers

Núm. Exp: 4302/000006.Ser/2009

Data aprovació: 30-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 74.100,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 21-05-2009 8:10:17

Aprovació Adjudicació Provisional: 18-05-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CINESI, SL

Import (IVA exclòs): 74.000,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 09-06-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 09-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CINESI, SL

Import (IVA exclòs): 74.000,00 €