Obres

Contracte d’execució de les obres de reforma interior de la cuina del campament de Biniparratx, Sant Lluís

Núm. Exp: 4302/000005.Ob/2009

Data aprovació: 23-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 168.047,68 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 12-05-2009 8:48:00

Aprovació Adjudicació Provisional: 27-04-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 142.672,48 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 08-06-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 01-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 142.672,48 €