Serveis

Contracte de serveis per a la realització de la neteja a diferents dependències administratives del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000008.Ser/2009

Data aprovació: 20-04-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 1.086.691,07 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-06-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 06-08-2009 8:59:30

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL

Import (IVA exclòs): 989.456,08 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 26-08-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 27-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL

Import (IVA exclòs): 989.456,08 €