Serveis

Contracte de serveis per al manteniment dels aparells elevadors dels edificis propietat del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000006.Ser/2009

Data aprovació: 30-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 131.527,04 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-05-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 07-07-2009 7:54:53

Aprovació Adjudicació Provisional: 06-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ZARDOYA OTIS, SA

Import (IVA exclòs): 77.600,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 27-07-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 27-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ZARDOYA OTIS, SA

Import (IVA exclòs): 77.600,00 €