Serveis

Contracte de serveis per a la direcció d’obres i la coordinació en matèria de seguretat i salut, de l’obra de millora de la carretera Me-8, PK 2+100 al 4+300. TM de Maó i Sant Lluís

Núm. Exp: 4301/000005.Ser/2009

Data aprovació: 03-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 59.968,04 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-05-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 06-08-2009 8:58:14

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRÁNEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 55.000,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 26-08-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 26-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRÁNEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 55.000,00 €