Serveis

Contracte de serveis per a la prestació del servei de valisa del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000004.Ser/2009

Data aprovació: 23-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 91.966,88 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-05-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 21-07-2009 11:44:35

Aprovació Adjudicació Provisional: 20-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRABLISA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, SL

Import (IVA exclòs): 71.182,37 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 10-08-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 10-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRABLISA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, SL

Import (IVA exclòs): 71.182,37 €