Serveis

Contracte de serveis pel disseny d’un model de marquesina, vuit models de miniestacions i un model de pals de parada

Núm. Exp: 4302/000001.Ser/2009

Data aprovació: 26-01-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 59.999,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 05-03-2009 12:18:31

Aprovació Adjudicació Provisional: 02-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: GOMILA I ENRICH, SCP

Import (IVA exclòs): 56.223,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 24-03-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 24-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: GOMILA I ENRICH, SCP

Import (IVA exclòs): 56.223,00 €