Serveis

Contracte de serveis per a l’execució d’operacions de conservació de les carreteres del Consell Insular de Menorca i de les carreteres municipals incloses en els diferents convenis de cofinançament amb els diferents ajuntaments de l’illa

Núm. Exp: 4301/000003.Ser/2009

Data aprovació: 23-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 1.722.013,32 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-04-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 06-08-2009 8:57:13

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE INNOVIA INTEGRAL, SAU / CONSTRUCCIONES OLIVES, SL

Import (IVA exclòs): 1.463.711,33 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 26-08-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 26-08-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE INNOVIA INTEGRAL, SAU / CONSTRUCCIONES OLIVES, SL

Import (IVA exclòs): 1.463.711,33 €