Serveis

Contracte de serveis per al manteniment de les instal·lacions dels edificis que són propietat i/o estan gestionats pel Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000002.Ser/2009

Data aprovació: 16-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 385.917,20 €

Data límit de presentació d'ofertes: 30-03-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 23-06-2009 9:23:44

Aprovació Adjudicació Provisional: 22-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 324.000,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 14-07-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 14-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 324.000,00 €