Obres

Contracte d’obres per a l’execució del projecte de millora de la carretera Me-8, entre el PK 2+100 i 4+300, als termes municipals de Máo i Sant Lluís

Núm. Exp: 4301/000001.Ob/2009

Data aprovació: 02-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 3.420.077,58 €

Data límit de presentació d'ofertes: 17-03-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-06-2009 12:51:00

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-06-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE ANTONIO Y DIEGO, SA / CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE, SA

Import (IVA exclòs): 2.610.816,33 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 20-07-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 20-07-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE ANTONIO Y DIEGO, SA / CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE, SA

Import (IVA exclòs): 2.610.816,33 €