Obres

Contracte d’execució de les obres de pavimentació del camí de Tramuntana, des Mercadal

Núm. Exp: 4301/000026.Ob/2008

Data aprovació: 23-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 287.467,75 €

Data límit de presentació d'ofertes: 05-02-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 24-02-2009 10:06:47

Aprovació Adjudicació Provisional: 23-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JUAN MORA, SA

Import (IVA exclòs): 213.876,01 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 16-03-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 16-03-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JUAN MORA, SA

Import (IVA exclòs): 213.876,01 €