Serveis

Contracte de serveis per a la redacció del pla director sectorial de carreteres de l’illa de Menorca (PDSC)

Núm. Exp: 4302/000026.Ser/2008

Data aprovació: 17-11-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 59.950,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 16-12-2008 8:49:49

Aprovació Adjudicació Provisional: 15-12-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: DOYMO, SA

Import (IVA exclòs): 59.900,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 08-01-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 08-01-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: DOYMO, SA

Import (IVA exclòs): 59.900,00 €