Obres

Contracte d’execució de les obres de rehabilitació exterior de la residència de gent gran del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4302/000025.Ob/2008

Data aprovació: 09-12-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 90.481,07 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 12-12-2008 8:16:22

Aprovació Adjudicació Provisional: 09-12-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: EDIFICACIONES RAMOS, SA

Import (IVA exclòs): 76.447,46 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 05-01-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 05-01-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: EDIFICACIONES RAMOS, SA

Import (IVA exclòs): 76.447,46 €