Obres

Contracte d’execució d’obres del projecte de reforç de ferm de la carretera de la Mola (Me-3), tram: Maó-Cala Llonga

Núm. Exp: 4301/000025.Ob/2008

Data aprovació: 09-12-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 708.627,91 €

Data límit de presentació d'ofertes: 19-01-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 03-02-2009 8:04:50

Aprovació Adjudicació Provisional: 02-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JUAN MORA, SA

Import (IVA exclòs): 506.189,29 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 23-02-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 23-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: JUAN MORA, SA

Import (IVA exclòs): 506.189,29 €