Obres

Contracte d’execució d’obres del projecte del nou accés al camí del Pilar, a la carretera Me-1

Núm. Exp: 4301/000024.Ob/2008

Data aprovació: 24-11-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 543.940,86 €

Data límit de presentació d'ofertes: 12-01-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 03-02-2009 8:02:16

Aprovació Adjudicació Provisional: 02-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE TOLO PONS, SL / M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 396.327,59 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 23-02-2009

Aprovació Adjudicació Definitiva: 23-02-2009

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE TOLO PONS, SL / M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 396.327,59 €