Serveis

Contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu d’obres de millora de la carretera Me-8, entre els PK 2+100 i 4+300, dels termes municipals de Maó i Sant Lluís

Núm. Exp: 4302/000024.Ser/2008

Data aprovació: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 51.744,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 04-11-2008 12:59:32

Aprovació Adjudicació Provisional: 03-11-2008

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: MEDITERRANEA DE INGENIERIA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 51.600,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 22-11-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 22-11-2008

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: MEDITERRANEA DE INGENIERIA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 51.600,00 €