Serveis

Contractació de l’assistència tècnica en medicina del treball i higiene industrial per al servei insular de seguretat i salut laboral del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000022.Ser/2008

Data aprovació: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 74.756,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 05-11-2008

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors via fax o telegrama.

Observacions: LOT I: 63.672,40 € sense IVA ; 67.824,08 € IVA inclòs LOT II: 17.736,40 € sense IVA ; 18.892,88 € IVA inclòs

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 01-12-2008 13:15:30

Aprovació Adjudicació Provisional: 12-01-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LOT I: Sociedad de Prevención de Mutua Balear Previs, SL. LOT II: Asepeyo Sociedad de Prevención,SL

Import (IVA exclòs): 69.308,05 €

Observacions: LOT I: 62.255,24 € IVA inclòs. LOT II: 18.142,10 € IVA inclòs
 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 22-12-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 22-12-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LOT I: Sociedad de Prevención de Mutua Balear Previs, SL.LOT II: Asepeyo Sociedad de Prevención,SL

Import (IVA exclòs): 69.308,05 €

Observacions: LOT I: 62.255,24 € IVA inclòs. LOT II: 18.142,10 € IVA inclòs