Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de dotació de serveis a la zona vora la plaça Menorca, del nucli urbà des Migjorn Gran

Núm. Exp: 4302/000023.Ob/2008

Data aprovació: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 72.408,59 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-09-2008 11:28:54

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CONSTRUCCIONES OLIVES, SL

Import (IVA exclòs): 60.461,17 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CONSTRUCCIONES OLIVES, SL

Import (IVA exclòs): 60.461,17 €