Obres

Contracte d’obres per executar el projecte d’una plaça al tram final de l’av. de la Mar, des Migjorn Gran

Núm. Exp: 4302/000022.Ob/2008

Data aprovació: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 179.556,82 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-09-2008 11:28:29

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CONSTRUCCIONES OLIVES, SL

Import (IVA exclòs): 140.610,95 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CONSTRUCCIONES OLIVES, SL

Import (IVA exclòs): 140.610,95 €