Serveis

Contracte de serveis per a l'assitència jurídica del centre assessor de la dona depenent del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4302/000019.Ser/2008

Data aprovació: 04-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 23.228,40 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 12-09-2008 9:11:18

Aprovació Adjudicació Provisional: 04-09-2008

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: Cristina de Aramburu Busto

Import (IVA exclòs): 23.228,40 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 01-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 01-10-2008

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: Cristina de Aramburu Busto

Import (IVA exclòs): 23.228,40 €