Administratius Especials

Contracte administratiu especial per a la prestació de diversos serveis i programes d’atenció educativa infantil (infants 0-3 anys)

Núm. Exp: 4301/000021.AE/2008

Data aprovació: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 544.050,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 27-08-2008

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-09-2008 12:05:28

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CRÉIXER JUNTS, SC

Import (IVA exclòs): 543.870,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CRÉIXER JUNTS, SC

Import (IVA exclòs): 543.870,00 €