Subministrament

Contracte de subministrament d’equipament informàtic en el marc del conveni de col·laboració entre la fundació IBIT i el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament del ”Plan Avanza”

Núm. Exp: 4302/000017.Sub/2008

Data aprovació: 28-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 48.275,86 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-07-2008 10:19:38

Aprovació Adjudicació Provisional: 28-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Pons Vidal Sistemas, SL

Import (IVA exclòs): 45.935,33 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 18-08-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 18-08-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Pons Vidal Sistemas, SL

Import (IVA exclòs): 45.935,33 €