Obres

Contracte d’obres per executar el projecte d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió per a l’enllumenat públic a la Ctra. Me-6, entre el pk 4+030 i el 4+820, al terme municipal des Castell

Núm. Exp: 4302/000016.Ob/2008

Data aprovació: 21-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 109.068,76 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 29-07-2008 10:20:39

Aprovació Adjudicació Provisional: 21-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Import (IVA exclòs): 96.633,66 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 18-08-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 18-08-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

Import (IVA exclòs): 96.633,66 €