Serveis

Contracte de serveis per a la vigilància de la finca s’Enclusa, en el terme municipal de Ferreries

Núm. Exp: 4301/000014.Ser/2008

Data aprovació: 15-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 54.656,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-08-2008

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 19-09-2008 12:44:03

Aprovació Adjudicació Provisional: 15-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Seguridad Personal y Vigilancia, SCL

Import (IVA exclòs): 52.234,20 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 08-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 08-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Seguridad Personal y Vigilancia, SCL

Import (IVA exclòs): 52.234,20 €