Serveis

Contracte de serveis per al manteniment de jardineria als espais del Consell Insular de Menorca ubicats a la plaça de la Biosfera, de Maó

Núm. Exp: 4301/000015.Ser/2008

Data aprovació: 14-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 106.441,45 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-08-2008

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors via fax o telegrama

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-09-2008 11:29:13

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AZAHAR JARDINERIA Y RIEGOS, SA

Import (IVA exclòs): 73.444,60 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AZAHAR JARDINERIA Y RIEGOS, SA

Import (IVA exclòs): 73.444,60 €