Obres

Contracte d'obres d’ampliació elèctrica de la residència de gent gran del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4302/000018.Ob/2008

Data aprovació: 21-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 102.301,84 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 29-07-2008 10:20:06

Aprovació Adjudicació Provisional: 21-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CENTRO MONTAJES, SA

Import (IVA exclòs): 92.627,93 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 18-08-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 18-08-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CENTRO MONTAJES, SA

Import (IVA exclòs): 92.627,93 €