Serveis

Contracte de serveis per a l’assistència mèdica al servei coordinador de drogodependències dependent del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000016.Ser/2008

Data aprovació: 15-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 66.261,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-08-2008

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 19-09-2008 12:45:11

Aprovació Adjudicació Provisional: 15-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESTHER GARCÍA SINTES

Import (IVA exclòs): 66.261,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 08-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 08-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESTHER GARCÍA SINTES

Import (IVA exclòs): 66.261,00 €