Obres

Contracte d’execució de les obres de construcció de la nova caserna de bombers de Maó, a la carretera Maó-Sant Climent

Núm. Exp: 4301/000018.Ob/2008

Data aprovació: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 1.076.686,41 €

Data límit de presentació d'ofertes: 25-08-2008

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 30-09-2008 11:29:37

Aprovació Adjudicació Provisional: 29-09-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TOLO PONS, SL

Import (IVA exclòs): 1.039.750,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 20-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TOLO PONS, SL

Import (IVA exclòs): 1.039.750,00 €