Serveis

Contractació dels serveis d’auxiliars d’educadors per a la realització de tasques d'atenció directe als usuaris del centre d'atenció a la infància i família del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000017.Ser/2008

Data aprovació: 14-07-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 59.395,49 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-08-2008

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors via fax o telegrama

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 28-10-2008 12:23:03

Aprovació Adjudicació Provisional: 27-10-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: COBRA SERVICIOS AUXILIARES, SA

Import (IVA exclòs): 56.764,42 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 17-11-2008

Aprovació Adjudicació Definitiva: 17-11-2008

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: COBRA SERVICIOS AUXILIARES, SA

Import (IVA exclòs): 56.764,42 €