Subministrament

Contracte de subministrament d’un vehicle bomba urbana lleugera per al servei de prevenció i extinció d’incendis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4302/000002.Sub/2011

Data aprovació: 07-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 133.620,69 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 13-06-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ZIEGLER ESPAÑA, SL

Import (IVA exclòs): 117.549,74 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 11-07-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ZIEGLER ESPAÑA, SL

Import (IVA exclòs): 117.549,74 €

Entrada en vigor: 11-07-2011