Serveis

Contracte de serveis per a la realització d’una campanya per donar a conèixer la imatge del “Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos”, (SICTED) a Menorca, mitjançant publicitat estàtica

Núm. Exp: 4302/000004.Ser/2011

Data aprovació: 28-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 44.444,49 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 13-06-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENORCA DE PUBLICIDAD, SA

Import (IVA exclòs): 42.441,02 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 17-06-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENORCA DE PUBLICIDAD, SA

Import (IVA exclòs): 42.441,40 €

Entrada en vigor: 17-06-2011