Administratius Especials

Contracte administratiu especial per dur a terme un programa d’activitat física per a persones majors que viuen a residències i centres de dia de Menorca

Núm. Exp: 4301/000010.AE/2011

Data aprovació: 09-05-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 239.057,29 €

Data límit de presentació d'ofertes: 08-06-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 10-10-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENBIOS, SL

Import (IVA exclòs): 228.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 17-10-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MENBIOS, SL

Import (IVA exclòs): 228.000,00 €

Entrada en vigor: 17-10-2011