Serveis

Contracte de serveis per a l’organització de l’esdeveniment “British Menorca”

Núm. Exp: 4302/000003.Ser/2011

Data aprovació: 28-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 60.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 18-04-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: NEO MENORCA, SLU

Import (IVA exclòs): 58.600,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 20-04-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: NEO MENORCA, SLU

Import (IVA exclòs): 58.600,00 €

Entrada en vigor: 20-04-2011