CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Contractació de la cobertura d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial, de danys materials, de vida i accidents i de vehicles, del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000008.As/2011

Data aprovació: 04-04-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 119.608,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 16-05-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 19-07-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LOT I: SURNE; LOT II: ZURICH INSURANCE; LOT III i IV: AXA Seguros Generales, SA

Import (IVA exclòs): 89.642,37 €

Observacions: PREU ADJUDICACIÓ: LOT I: 7.927,69€ LOT II: 39.200,00€ LOT III: 24.626,75€ LOT IV: 17.887,93€
 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 17-08-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LOT I: SURNE; LOT II: ZURICH INSURANCE; LOT III i IV: AXA Seguros Generales, SA

Import (IVA exclòs): 89.642,37 €

Entrada en vigor:

Observacions: DATA FORMALITZACIÓ: LOT I: 22/8/2011 LOT II: 17/8/2011 LOT III i IV: 17/8/2011