Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de condicionament del camí d’accés a Platges de Fornells, al terme municipal des Mercadal

Núm. Exp: 4301/000006.Ob/2011

Data aprovació: 28-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 144.716,73 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-04-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 19-07-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO Y DIEGO, SA

Import (IVA exclòs): 113.008,47 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 01-08-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO Y DIEGO, SA

Import (IVA exclòs): 113.008,47 €

Entrada en vigor: