Obres

Contracte d’obres per executar el projecte d’instal·lacions electriques en baixa tensió per a enllumenat públic a la Ctra. Me-24, tram final (PK 2+300 al 8+025), de Ciutadella a Cap d’Artrutx

Núm. Exp: 4301/000005.Ob/2011

Data aprovació: 28-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 127.722,35 €

Data límit de presentació d'ofertes: 03-05-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 20-06-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MIATEC INNOVA, SL

Import (IVA exclòs): 104.902,76 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 11-07-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MIATEC INNOVA, SL

Import (IVA exclòs): 104.902,76 €

Entrada en vigor: