Serveis

Contracte de serveis per a la realització de la neteja de manteniment de la seu del Consell Insular de Menorca a Maó, 2011-2015

Núm. Exp: 4301/000007.Ser/2011

Data aprovació: 28-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 575.658,20 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-05-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 29-08-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 544.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 05-10-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 544.000,00 €

Entrada en vigor: 05-10-2011