Serveis

Contracte de serveis per a la redacció del projecte d’obres de millora del camí de Torralba (d’Alaior a la cruïlla amb la Ctra. Me-12), al terme municipal d’Alaior

Núm. Exp: 4302/000016.Ser/2010

Data aprovació: 29-11-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 51.834,82 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 28-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRANEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 51.500,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 14-04-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MEDITERRANEA DE INGENIERÍA CIVIL, SL

Import (IVA exclòs): 51.500,00 €

Entrada en vigor: 15-04-2011