Subministrament

Contracte de subministrament i instal·lació de pantalles d’informació turística

Núm. Exp: 4301/000004.Sub/2011

Data aprovació: 21-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 50.847,46 €

Data límit de presentació d'ofertes: 15-04-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 19-12-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FUNDICIÓ DUCTIL BENITO, SL

Import (IVA exclòs): 40.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 23-01-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FUNDICIÓ DUCTIL BENITO, SL

Import (IVA exclòs): 40.000,00 €

Entrada en vigor: 23-01-2012