Serveis

Contracte d’assistència mèdica per al servei coordinador de drogodependències depenent del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000003.Ser/2011

Data aprovació: 21-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 65.738,14 €

Data límit de presentació d'ofertes: 16-03-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 06-06-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESTHER GARCÍA SINTES

Import (IVA exclòs): 65.738,14 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 17-06-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESTHER GARCÍA SINTES

Import (IVA exclòs): 65.738,14 €

Entrada en vigor: 17-06-2011