Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de millora i ordenació de la Me-1 (PK 0+940 al 1+053), rotonda dalt Sant Joan, del terme municipal de Maó

Núm. Exp: 4301/000002.Ob/2011

Data aprovació: 21-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 125.887,77 €

Data límit de presentació d'ofertes: 26-03-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 16-05-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 91.860,31 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 23-05-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 91.860,31 €

Entrada en vigor: