Serveis

Contracte de serveis en medicina del treball i higiène industrial per al servei insular de seguretat i salut laboral de l’administració local de l’illa de Menorca

Núm. Exp: 4301/000001.Ser/2011

Data aprovació: 14-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 158.915,87 €

Data límit de presentació d'ofertes: 16-03-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 20-06-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEARES PREVIS, SLU / SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO

Import (IVA exclòs): 136.880,83 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 06-07-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA BALEARES PREVIS, SLU / SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO

Import (IVA exclòs): 136.880,83 €

Entrada en vigor: 06-07-2011