Serveis

Contracte de serveis per a la redacció de tres projectes constructius a la xarxa de carreteres del Consell Insular de Menorca, dels termes municipals de Maó i Sant Lluís

Núm. Exp: 4302/000015.Ser/2010

Data aprovació: 11-10-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 31.950,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 25-01-2011 8:58:37

Aprovació adjudicació: 24-01-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AC INGENIERÍA MENORCA

Import (IVA exclòs): 29.950,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 08-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: AC INGENIERÍA MENORCA

Import (IVA exclòs): 29.950,00 €

Entrada en vigor: 09-02-2011