Serveis

Contracte de serveis per a l’assistència jurídica del Centre Assessor de la Dona, dependent del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4302/000014.Ser/2010

Data aprovació: 11-10-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 23.384,40 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 13-12-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Cristina de Aramburu Busto

Import (IVA exclòs): 23.384,40 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 01-02-2011

Formalització contracte: 22-12-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Cristina de Aramburu Busto

Import (IVA exclòs): 23.384,40 €

Entrada en vigor: 22-12-2010