Obres

Contracte d’obres per executar el projecte de millora de la capa superficial de ferm al camí de Ses Arenes de Baix, terme municipal de Ciutadella

Núm. Exp: 4301/000020.Ob/2010

Data aprovació: 29-11-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 215.470,37 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-01-2011

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 28-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TOLO PONS, SL

Import (IVA exclòs): 150.659,13 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 05-04-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TOLO PONS, SL

Import (IVA exclòs): 150.659,13 €

Entrada en vigor: