Serveis

Contracte de serveis per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius, a més d’altres feines relacionades, a béns d'interès cultural de l'illa de Menorca inclosos en el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els diferents ajuntaments, període 2011

Núm. Exp: 4301/000019.Ser/2010

Data aprovació: 08-11-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 81.355,93 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-12-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 14-03-2011 14:06:51

Aprovació adjudicació: 28-02-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MANCOME CIUTADELLA , SL

Import (IVA exclòs): 78.600,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 14-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: MANCOME CIUTADELLA , SL

Import (IVA exclòs): 78.600,00 €

Entrada en vigor: 14-03-2011